cover-image

Oświadczenie o ochronie prywatności

Polityka prywatności Techvisie BV

W ramach świadczonych usług firma Techvisie B.V.rejestruje dane osobowe. Przekazując firmie Techvisie dane osobowe, wyrażasz równocześnie zgodę na wykorzystywanie ich przez nas. Dane osobowe klientów, osób szukających pracy i odwiedzających stronę są przetwarzane i zabezpieczane z dochowaniem maksymalnej staranności. Firma Techvisie przestrzega przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych (AVG) oraz innych regulacji dotyczących ochrony danych.

Kim jesteśmy

Techvisie B.V. jest holenderskim biurem pośrednictwa pracy w zawodach technicznych i już od ponad 18 lat zatrudnia pracowników w sektorze budowlanym. Naszych sześć oddziałów pośredniczy w pracy fachowcom z całej Europy w następujących branżach: elektroinstalacyjnej, intalacyjnej, metalowej, infrastruktury, wykończeniowej, budowlanej i malarskiej. Nasz oddział główny znajduje się przy Munsterstraat 1, 7418 EV Deventer.

Dane osobowe klientów, osób szukających pracy i odwiedzających stronę są przetwarzane i zabezpieczane z dochowaniem maksymalnej staranności. Firma Techvisie B.V. przestrzega przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych regulacji dotyczących ochrony danych (AVG)

Informacje techniczne

Na stronie firmy Techvisie B.V. rejestrowane są ogólne dane na temat osób odwiedzających oraz adresy IP, bez identyfikowania tych osób. Ma to na celu optymalizację treści i struktury strony internetowej oraz sporządzanie analiz i raportów.

Wykorzystywanie plików cookie

Pliki cookie to małe pliki informacyjne zapisywane na Twoim komputerze przez stronę internetową. Firma Techvisie B.V.stosuje pliki cookie do rejestrowania Twoich preferencji osobistych i danych do logowania na potrzeby użytkowania strony. To Ty musisz wyrazić zgodę na wykorzystywanie plików cookie.

Kiedy gromadzimy Twoje dane?

Będziemy zbierać dane osobowe na temat Twojego korzystania z strony internetowej Techvisie, w tym informacje dotyczące ruchu w serwisie, informacje o lokalizacji, dane dzienników logowania, treści formularzy kontaktowych i ankiet oraz inne informacje komunikacyjne i zasoby, które wykorzystujesz. Dzięki zbieraniu tych danych osobowych, ułatwimy Tobie w przyszłości wizytę na naszej stronie internetowej oraz będziemy też mogli zasugerować użyteczną Treść kierowaną do Ciebie w oparciu o lokalizację, z której korzystasz ze strony internetowej.
Będziemy zbierać wszelkie informacje, które nam przekazujesz, korzystając z naszych formularzy kontaktowych (np. „Kontakt”, „Wyślij wiadomość”, „Landing Page”, “Skontaktuj się z nami w sprawie pracy”). Przekazanie Twoich danych osobowych za pośrednictwem naszych formularzy nie jest wymogiem ustawowym ani umownym; należy jednak zauważyć, że pola oznaczone gwiazdką (*) są polami obowiązkowymi, ponieważ potrzebujemy tych danych, aby uwzględnić Twój wniosek. Inne dane lub dane osobowe, którymi się z nami dzielisz w trakcie wypełniania naszych formularzy kontaktowych, są przekazywane według Twojego wyłącznego uznania. Jeżeli skontaktujesz się z nami, zachowamy zapis takiej korespondencji.
Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do wysyłania Ci materiałów marketingowych poprzez pocztę elektroniczną, jeśli wyrazisz na to zgodę, korzystając z właściwego formularza kontaktowego lub formularza zapisu na listę newsletterową. W dowolnym czasie możesz zmienić swoją decyzję co do wysyłanej w przyszłości komunikacji marketingowej.
Możemy także przechowywać ciasteczka zgodnie ze szczegółowymi zapisami w naszej Polityce plików cookies.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą zbierane i przetwarzane przez nas w następujących celach:
aby jak najlepiej dostosować Treść i zasoby zgodnie z Twoimi preferencjami;
aby odpowiedzieć na Twoją prośbę lub pytania, kiedy się z Nami kontaktujesz;
aby wysyłać Ci inne informacje – takie jak np. nadchodzące wydarzenia Techvisie lub newslettery;
aby pomóc nam tworzyć, publikować i ulepszać Treść, która Ciebie dotyczy;
aby zapewnić, że Treść przekazywana za pośrednictwem strony internetowej jest przedstawiana w najbardziej skuteczny sposób dla Ciebie i Twojego urządzenia;
aby umożliwić Ci uczestnictwo w interaktywnym działaniu naszej Strony internetowej, gdy będziesz tego chciał;
aby dalej rozwijać i ulepszać stronę internetową oraz systemy na niej funkcjonujące;
Wykorzystywanie przez nas Twoich danych zgodnie z powyższym opisem jest dozwolone na mocy właściwych przepisów o ochronie danych, ponieważ jest ononiezbędne dla naszych zgodnych z prawem uzasadnionych interesów w celu osiągnięcia wyznaczonych powyżej celów, jednak w żadnym przypadku nie będą one ważniejsze od Twoich interesów dotyczących prywatności;
niezbędne – w niektórych przypadkach – do wywiązywania się przez Nas z odpowiedzialności prawnej i regulacyjnej, takiej jak dokonywanie ujawnień władzom, organom nadzoru lub organom państwa;
niezbędne – w niektórych przypadkach – do wykonania zadań w interesie publicznym oraz niezbędne – gdy wykorzystujemy szczególne kategorie danych osobowych – do ustalenia, wykonania lub ochrony roszczeń prawnych lub tam, gdzie przetwarzanie dotyczy danych osobowych w domenie publicznej;
we wskazanych okolicznościach, przetwarzane za Twoją zgodą, którą każdorazowo pozyskujemy, np. w sytuacji, gdy zgadzasz się na otrzymywanie informacji marketingowych i wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W jednym przypadku podejmujemy decyzje opierającą się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, co może istotnie wpłynąć na Twoją sytuację np. poprzez wskazanie Ci właściwej oferty pracy, w wyniku której uzyskasz zatrudnienie, albo wskazaniu, że brak pasujących do Ciebie ofert.
W żadnym przypadku nie podejmujemy decyzji opierających się wyłacznie na zautomatyzownaym przetwarzaniu w tym profilowaniu.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres wymagany, w celu wywiązania się z naszych obowiazków prawnych.
Okresy przechowywania Twoich danych osobowych zależą od danego celu przetwarzania danych, dla którego one mają być przetwarzane oraz od danego narzędzia, za pomocą którego dane są przetwarzane.
Kryteria stosowane do wyznaczenia właściwego okresu przechowywania uwzględniają , (i) konieczność osiągnięcia danego celu, (ii) konieczność dla realizacji naszych usług dla Ciebie (iii)okres na jaki udzieliłeś zgody, lub (iv) przepisy prawa;

Dzielenie się z osobami trzecimi

Aby usprawnić przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych oraz dostarczyć Ci treści lub zasoby, ujawniamy Twoje dane osobom trzecim. Jednakże ujawnienie to ma miejsce wyłącznie w następujących okolicznościach i następującym kategoriom podmiotów:
Klientom, wykonawcom: okresowo możemy współpracować z innymi spółkami lub osobami w celu świadczenia usług w naszym imieniu. Do przykładów zaliczamy: hosting lub utrzymywanie treści strony internetowej, lub świadczenie określonych usług z wykorzystaniem strony internetowej, świadczenie usług marketingowych.
Innym podmiotom należącym do Grupy Techvisie (np. wszelkim spółkom bezpośrednio lub pośrednio kontrolowanym przez Techvisie).
Organom państwa, nadzoru lub organom ścigania;

Adresy IP i ciasteczka

Gromadzimy dane o Twoim komputerze, w tym także (jeśli, są dostępne) o Twoim adresie IP, systemie operacyjnym i rodzaju przeglądarki dla celów administracji systemem. Są to dane statystyczne o działaniach w zakresie przeglądania i wzorów naszych użytkowników i nie identyfikują one Ciebie ani żadnej innej osoby.
Z tego samego powodu możemy pozyskiwać dane o Twoim korzystaniu przez Ciebie z Internetu poprzez wykorzystanie plików – ciasteczek, które są zapisywane na urządzeniu z którego korzystasz. Aby uzyskać więcej informacji o stosowaniu przez Nas plików – ciasteczek na stronie internetowej, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookies.
W przypadku dzielenia komputera bądź innego urządzenia z dostępem do Internetu z innymi osobami, zalecamy abyś nie wybierał opcji „Zapamiętaj moje szczegóły” w sytuacji, gdy ta opcja jest proponowana przez Stronę internetową.

Gdzie Twoje dane osobowe są przechowywane i przetwarzane?
Jak wyjaśniono w akapicie „Dzielenie się z osobami trzecimi”, dzielimy się Twoimi danymi osobowymi z następującymi podmiotami- a są to:
Klienci, wykonawcy: tam, gdzie korzystamy z usług dostawcy, wykonawcy Twoje dane osobowe pozostają pod naszą kontrolą i mamy wdrożone procedury celem zapewnienia, że Twoje dane osobowe podlegają należytej ochronie;
Pozostałe spółki w ramach Grupy Techvisie.
Dokładamy wysiłków, celem zapewnienia, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.

Bezpieczeństwo danych

Mimo że robimy co w naszej mocy, aby chronić Twoje dane osobowe, powinieneś mieć świadomość, że przekazywanie danych osobowych przez Internet nie jest w pełni bezpieczne i że nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych osobowych przekazywanych przez Stronę internetową lub do osoby trzeciej; z tego powodu wszelkie przekazywanie danych osobowych odbywa się na Twoje własne ryzyko. Wykorzystujemy procedury operacyjne, jak i stosowne techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa celem zapobieżenia nieuprawionemu dostępowi, zmianie, usunięciu lub przekazaniu tych danych osobowych.

Twoje prawa. Jak możesz uzyskać dostęp, poprawić i usunąć Twoje dane osobowe?

Na mocy przepisów prawa o ochronie danych przysługują Ci następujące prawa:
Prawo do dostępu do oraz uzyskania kopii Twoich danych osobowych: Masz prawo do uzyskania informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane, możesz otrzymać dostęp do kopii posiadanych przez Nas Twoich danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania. W niektórych przypadkach możesz zażądać otrzymania od nas elektronicznej kopii Twoich danych.
Prawo do poprawy Twoich danych osobowych: Jeżeli jesteś w stanie wykazać, że posiadane przez Nas Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, możesz poprosić o aktualizację lub poprawę przetwarzanych informacji.
Dane szukającego pracy lub kandydata
Tzw dane NAW, e-mailadres, numer telefonu, inne dane kontaktowe. Data urodzenia, wiek, płeć.
Curriculum vitae (cv), wykształcenie, doświadczenie.
Informacje o szkoleniach, kursach, zarówno przeprowadzonych przez innego pracodawcę jak i przez Techvisie.
Informacje o terminie podjęcia pracy, zwolnieniach, urlopach.
Wszelkie informacje, które mogą mieć znaczenie w procesie rekrutacyjnym, takie jak referencje, dyplomy, zaświadczenia potwierdzające fachowość kandydata.
Zdjęcia, filmy video etc, przesłane dobrowolnie przez kandydata lub pracownika.
Prawo do bycia zapomnianym /usunięcia danych: W określonych okolicznościach masz prawo do usunięcia danych. Możesz zwrócić się z takim wnioskiem w dowolnym momencie, a Techvisie oceni, czy Twoja prośba zostanie uwzględniona, ze względu na przepisy i obowiązki prawne związane z przetwarzaniem tych danych. W przypadku gdy zgodnie z prawem uznamy, że Twoja prośba o usunięcie Twoich danych osobowych jest uzasadniona Techvisie usunie te dane bez zbędnej zwłoki.
Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami pod następującym adresem: info@techvisie.nl lub telefonicznie 0570-676167 lub pocztą, Postbus 179, 7400 AD Deventer.
W zakresie, w jakim nasze przetwarzanie Twoich danych osobowych wynika z udzielonej przez Ciebie zgody, przysługuje Ci także prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym czasie. Cofnięcie Twojej zgody nie będzie miało wpływu na legalność działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych podjętych w okresie jej trwania, to jest przed przez otrzymaniem informacji o cofnięciu Twojej zgody.
Ponadto przysługuje Ci prawo do złożenia skargi na nasze przetwarzanie Twoich danych osobowych do lokalnych organów nadzoru.
Będziemy wysyłać do Ciebie za pośrednictwem poczty elektronicznej jedynie te komunikaty marketingowe, na które wyraziłeś/aś zgodę.
Zwykle będziemy oferować Ci pole wyboru w formularzach, które wykorzystujemy do zbierania Twoich danych osobowych, które musisz zaznaczyć, jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych. W sytuacji gdy wysyłamy do Ciebie informacje marketingowe za pośrednictwem poczty elektronicznej, możesz zrezygnować z ich otrzymywania, klikając funkcje w mailu: „nie zapisuj się” lub „zrezygnuj”. Ponadto możesz skorzystać ze swojego prawa do cofnięcia zgody w dowolnym czasie, kontaktując się z nami poprzez info@techvisie.nl i podając następujące informacje: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer kontaktowy telefonu, informacje marketingowe, z których chcesz zrezygnować.

Zmiany niniejszej Polityki

Warunki niniejszej Polityki mogą ulegać zmianie. Będziemy publikować wszelkie istotne zmiany w niniejszej Polityce, w formie zawiadomień na tej stronie internetowej lub kontaktując się z Tobą za pośrednictwem innych kanałów komunikacji.
Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania przez Nas Twoich danych osobowych uzyskasz pod adresem info@techvisie.nl

Pytania

W razie pytań lub wątpliwości możesz skontaktować się z nami mailowo: info@techvisie.nl lub listownie na adres: Techvisie BV, Munsterstraat 1, 7418 EV Deventer

Ta strona używa plików cookies, by ułatwić korzystanie z niej i ze stron z nią powiązanych, poprawić wyniki oraz doświadczenia użytkownika i zwiększyć dopasowanie oferty. Zaznacz „Zgadzam się”, by zaakceptować naszą politykę prywatności i oświadczenie w sprawie plików cookies.